Zateplovanie

Predstavenie spoločnosti MEDUX , s.r.o.

          Spoločnosť MEDUX je stavebná firma, ktorej pôsobnosť je špecializovaná na zateplovanie objektov a s tým súvisiace úpravy. Zateplovaniu a obnove bytových domov sa venujeme už od roku 1998. Od roku 2007 realizujeme tieto práce pod obchodným menom MEDUX, s.r.o.
          Máme za sebou zrealizovaných množstvo objektov a tým aj získaných množstvo cenných skúseností, ktoré naplno využívame v praxi. Keďže doba napreduje a vznikajú stále dokonalejšie systémy zateplovania, naši pracovníci každoročne absolvujú školenia ponúkané výrobcami týchto systémov.

 

Ponúkame:
- Bezplatné odborné poradenstvo a konzultácie
- Licencia na realizovanie tepelnoizolačných kontaktných systémov udelená TSUS
- Dispozícia kvalifikovanej pracovnej sily potvrdená certifikátom
- Vybavenosť vlastným fasádnym lešením a pracovnými plošinami
- Vlastníme prenosné montovateľné sklady, preto nezaťažujeme spoločné priestory byt.domov
- Možnosť vypracovania projektovej dokumentácie
- Poskytnutie prefinancovania formou úveru

 

Výhody zateplenia:
- Zníženie spotreby energie na vykurovanie
- Vytvorenie tepelnej pohody zvýšením povrchovej teploty vnútorných stien
- Eliminácia zatekania
- Zníženie teplotného namáhania nosných konštrukcií
- Predĺženie životnosti budovy
- Zlepšenie architektonického vzhľadu budovy
- Zlepšenie akustických vlastností budovy
- Zlepšenie hygienických podmienok budovy
- Zvýšenie technického odporu v zime aj v lete

Bytový dom POVAŽIE v správe od 01.01.2013