sprava bytov

 

 

 Spoločnosť MEDUX je stavebná firma, ktorej pôsobnosť je špecializovaná na zateplovanie objektov a s tým súvisiace úpravy. Zateplovaniu, obnove a revitalizácii bytových domov sa venujeme už od roku 1998. Od roku 2007 realizujeme tieto práce pod obchodným menom MEDUX, s.r.o.
          Máme za sebou zrealizovaných množstvo objektov a tým aj získaných množstvo cenných skúseností, ktoré naplno využívame v praxi. Keďže doba napreduje a vznikajú stále dokonalejšie systémy zateplovania, naši pracovníci každoročne absolvujú školenia ponúkané výrobcami týchto systémov.

Ďalej sa venujeme rekonštrukcií strešných plášťov,výmene vodovodných,plynových a kanalizačných potrubí v bytových domoch a následnej likvidácií nebezpečného odpadu-azbestu, z ktorého sú zhotovené jestvujúce odvetrávacie šachty. Na túto špecifickú činnosť vlastníme certifikát.

Komplexnosť našej činnosti uzatvaráme spravovaním bytového a nebytového fondu.

Správa bytových domov

Bytový dom POVAŽIE v správe od 01.01.2013