zvislé rozvody

Technicky riaditeľ                                                                                   12.02.2013
Anton Horváth
M E D U X s.r.o.
 

Vážený pán Horváth
Dovoľte, aby som vaším pracovníkom, ktorí dňa 14.01-15.01 vykonávali rekonštrukciu stúpajúcich rozvodov, poďakovala za prácu ktorú vykonali v priebehu 19 hodín.
Som majiteľom bytu č.26. Určite ako každý nájomník, som mala určité obavy zo sľúbeného termínu a odpratania odpadového materiálu, aj s prístupu pracovníkov k nájomníkovi.
Všetko čo bolo vopred sľúbené zástupcom firmy M E D U X s.r.o.bolo splnené a myslím že aj veľa práce navyše. Pracovníci MEDUX s.r.o. aj v spolupráci s naším obetavým pánom domovníkom Miroslavom Goldbergerom, ktorý bol vždy pri ruke pomôcť, môžu byť vzorom firmám, s ktorými ja mám skúsenosti: napr.dva krát prerábané byt.jadro, kde vždy ostali nedoriešené komplikácie.
Vaši pracovníci, dodržali termíny, mali slušný prístup k obyvateľom bytovky POLÓNIUM 2567/40.

Môžem napísať iba svoj názor, ale myslím že nebudem sama.
A preto ešte raz ĎAKUJEM.

Bartlová Júlia, ul.Tomášikova č.4, blok POLÓNIUM,058 01 Poprad
 

Za rok 2012 máme zrealizované stavby spolu 456 b.j.

  26 bytov ul.Curie č.734, POPRAD

  42 bytov  bl. ORAVA, POPRAD

  96 bytov  bl.DNEPER, POPRAD

  96 bytov bl. DON, POPRAD

  16 bytov bl.LÍTIUM,POPRAD

  20 bytov SVB  bl.FIALKA, POPRAD

128 bytov bl.DUNAJ, POPRAD

   32 bytov bl.STRONCIUM, POPRAD

Za rok 2013 máme zrealizované stavby spolu 482 b.j.

  65 bytov bl.POLÓNIUM, POPRAD

  18 bytov  ul. Śtúrova č.241,SVIT

  36 bytov SVB bl.LUKOVÁ, ul.Okružná, POPRAD 

  96 bytov SVB bl.SVITAVA, POPRAD

  19 bytov BD ul.1.mája,POPRAD zv. + lež.rozvody

128 bytov SVB bl.HRON, POPRAD

  48 bytov SVB ul.Jilemnického č.23, SVIT

  48 bytov SVB ul.Jilemnického č.25, SVIT

  24 bytov ul.kpt.Nálepku, SVIT

Bytový dom POVAŽIE v správe od 01.01.2013