zvislé rozvody

 

Výmena rozvodov vody a kanalizácie


Komplexné služby REHAU pri výmene rozvodov vody a kanalizácie

Firma REHAU patrí celosvetovo k popredným výrobcom polymérnych materiálov – plastov. V oblasti inštalácií technických zariadení bodov ako je vykurovanie, voda alebo chladenie disponujeme viac ako 30-ročnými skúsenosťami overenými praxou pri novostavbách i sanáciách. Kladieme vysoký dôraz na to, aby všetky produkty vyhovovali maximálnym nárokom na kvalitu predovšetkým so zreteľom na trvanlivosť a životnosť.
Na slovenskom trhu úspešne pôsobíme od roku 1993. V priebehu uplynulých viac ako šestnástich rokov sme si vybudovali popredné postavenie vo viacerých oblastiach, ktorými sú napríklad plastové OKNÁ alebo ROZVODY VYKUROVANIA A VODY.

 

Obnovou bytových a panelových domov sa intenzívne zaoberáme už od jej počiatkov. Popri odstránení systémových porúch, rekonštrukcii vonkajších fasád, okien ako aj výťahov, patrí sanácia „stúpačiek“ - zvislých potrubí vody, kanalizácie a plynu k najpálčivejším problémom starších najmä panelových domov. Netesnosti, zatekanie, zhoršená hygiena a možné ohrozenie bezpečnosti obyvateľov– to sú dôsledky havarijného stavu „stúpačiek“. Čiastočné opravy kanalizačných a vodovodných potrubí problém neriešia, len ho mierne odsúvajú dopredu. Obzvlášť unikajúca splašková voda a s tým spojená korózia plynových potrubí predstavuje bezpečnostné riziko. Preto sa táto problematika logicky zaradila medzi priority, ktoré bude musieť v krátkej dobe riešiť väčšina spoločenstiev vlastníkov bytov, či bytových družstiev.

 

 

REHAU sa v oblasti sanácie bytových domov neobmedzuje len na dodávky kvalitných materiálov. Na základe nadobudnutých skúseností ponúkame UCELENÉ RIEŠENIE pre výmenu stúpačiek:

 

• Poradenstvo pred realizáciou
• Obhliadky stavieb a spracovanie komplexnej ponuky
• Zorganizujeme výmenu rozvodov prostredníctvom certifikovaných montážnych partnerov
• Realizácia zahŕňa aj likvidáciu azbestu ako nebezpečného odpadu v zmysle platných právnych predpisov SR
• Zvýhodnené ceny materiálov pre sanáciu bytových domov

 

 

 

 

RAUTITAN - NOVÁ Generácia

 


Mnohostranný, profesionálny, nekompromisne bezpečný


Naši zákazníci už desaťročia dôverujú spoľahlivosti a jednoduchému spracovaniu inštalačného systému RAUTITAN a jeho spojovacej technike pomocou násuvnej objímky.

 

Výsledky výskumu a vývoja materiálov REHAU nezadržateľne prinášajú ďalší pokrok a vylepšujú zdanlivo nevylepšiteľné.

 

- Nové polymérové tvarovky (k dispozícií od júna 2010) a Násuvné objímky RAUTITAN PX ( k dispozícií od marca 2010)
- RAUTITAN SX - Systémové prechody z nereze

 

 

Mnohostranný
RAUTITAN - NOVÁ Generácia je všestranný systém použiteľný pre: 
- Inštaláciu pitnej vody
- Inštaláciu vykurovania

 

Profesionálny
RAUTITAN je so svojím širokým sortimentom komponentov ideálny pre prakticky každé požiadavky, či situácie.
Rafinovaná spojovacia technika s Násuvnou objímkou, zvládne bez O-krúžkov trvalo tesný spoj a viditeľne uľahčí samotnú montáž.

 

Nekompromisne bezpečný
RAUTITAN spĺňa všetky požiadavky pre montáž a uživatelský komfort. Mosadz nad nerezou až ku inovatívnym polymérovým materiálom zaručujú nie len dlhú životnosť a bezpečnosť. Práve nerez a polymérové materiály spĺňajú prísne hygienické požiadavky - dnes i v budúcnosti.

 

Bytový dom POVAŽIE v správe od 01.01.2013