zvislé rozvody

zdemontované staré rozvody


zdemontované staré rozvody


Bytový dom POVAŽIE v správe od 01.01.2013