sprava bytov

Bytový dom POVAŽIE v správe od 01.01.2013